Dezenfektasyon Hizmeti

Dezenfektasyon Hizmeti

DEZENFEKSİYON

DEZENFEKTE NE DEMEK

Dezenfekte, bulunan ortamı mikroplardan arındırma, koruma anlamına gelmektedir. “Dezenfekte etmek” ise kirlilikten arınmak, daha temiz ve sağlıklı bir hava oluşturmak amacıyla yapılan eylemlerdir.“Bütün binayı dezenfekte ettik, yoksa pislikten geçilmiyordu.” cümlesinde temizlik, paklık anlamında kullanılmıştır.
SU DEPOSU TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU NASIL YAPILIR?
Depo temizliği için tayin edilen randevu günüden önce depodaki mevcut suyun hidrofor seviyesine kadar tüketilmesi sağlanır.
Çalışma emniyeti için temizlik işlerinden önce deponun havalandırılması ve aydınlatılması sağlanacaktır.
Hijyenik giysi, bone, galoş, lastik çizme giyen teknik elemanlar depoya ip merdivenle inerler.
Depodaki kalan sular, dalgıç pompalarla tahliye edilerek uygun görülen su giderine atılır.
Depoda bulunan fiziksel kirlilik (kum, çakıl, çamur vs.) uygun bir yere atılır.
Deponun tüm katmanları 150 bar basınçlı su kompresörü ile temizlenip kirli su dalgıç pompalarla dışarı atılır.
Fayans depolarda kirlilik durumuna göre nitrik asit çözeltisi uygun miktarda uygulanarak bekletilir ve bol suyla durulanır.
Su kompresörüne konulan %15´lik sodyum hidroklorit çözeltisi ile deponun tüm katmanları dezenfekte edilir.
Bu işlem bittikten sonra depo tekrar durulanır.
Depoya %1 oranında %15´lik sodyumhipoklorit çözeltisi atılarak depoya su verilir ve işlem sona erdirilir.
Otobüs Dezenfeksiyon

Temizlik işlemleri sırasında, otobüslerin tüm iç yüzeyleri, tavan, yolcu koltuklarının arka-alt kısımları, camlar, reklam panoları, yolcu tutamak ve tutamak boruları, kapı üstleri, şoför mahalli, torpido, cam kenarları, yan ve tavan yüzeyleri, havalandırma kapakları, araç içerisindeki tüm metal yüzeylerin parfümlü ve hijyenik temizlik malzemeleriyle Otobüs içinde en son, zemin temizliğinin yapıldığı, dış temizlik için otobüslerin dış yıkama fırçalarından geçirildiği belirtilen açıklamada, rutin temizlik .

İlaçlamayı uluslararası kalite belgeli ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi ve gözleri tahrip etmeyen maddeler ile yapıyoruz. Özel giysisi, maskesi, gözlüğü ve eldiveni bulunan çalışanımız, elindeki püskürtme cihazıyla yolcu tutamak ve tutamak boruları, koltuk ve kapı tutma yerleri gibi temasın yoğun oldDezenfekte, bulunan ortamı mikroplardan arındırma, koruma anlamına gelmektedir. “Dezenfekte etmek” ise kirlilikten arınmak, daha temiz ve sağlıklı bir hava oluşturmak amacıyla yapılan eylemlerdir.

Suyun dezenfeksiyonu nasıl yapılır?
Suyun içinde mikroorganizma bulunması durumunda suyun dezenfekte edilmesi şarttır. Dezenfeksiyon işleminin, bir çok şekilde gerçekleştirilmesi mümkündür. Bunların en önemlileri şunlardır:
Fiziksel usullerle dezenfeksiyon (kaynatmak)
Kimyasal maddeler yardımıyla dezenfeksiyon Diğer usullerle dezenfeksiyon ( çok düşük ve çok yüksek pH ortamı meydana getirmek gibi uygulamalar)
Fiziksel usullerle dezenfeksiyon :
1. Kaynatmak: Su 15-20 dakika kaynatılırsa içersindeki bakterilerin bir kısmı ölür. Suyun kaynatılması acil durumlarda ve ancak bireysel ihtiyaçların giderilmesinde kullanılan bir usuldur. Böyle bir su içilmeden havalandırılmalı, tekrar oksijen kazanması sağlanmalıdır.
2. Ultraviyole ışınları kullanılarak dezenfeksiyon: Suyun belirli bir süre güneş ışınlarına maruz kalması içindeki bakterilerin ölmesine neden olur. Doğadaki kirli suların temizlenmesinde güneş ışınlarının rolü büyüktür. ultraviyole ışınları canlı organizmaların ölümüne sebep olur.
Kimyasal madde yardımıyla dezenfeksiyon:
Hastalık yapıcı mikroorganizmaları ve sporları yok eden ürünlere dezenfektan denir.Yaygın dezenfektanlar kimyasal maddelerdir. Katı, sıvı ve gaz halinde kullanılırlar. Dezenfektanlar genel olarak kuvvetli zehirlerdir.Bu nedenle ancak belirli koşullarda kullanılırlar.
1. Klor ve klorlama ile dezenfeksiyon:
Yıllardan beri en yaygın kullanılan dezenfektandır. Yaygın kullanımında, klorlamanın ucuz bir dezenfeksiyon sistemi olmasının yanı sıra, kalıcı etkiye sahip olması da önemli bir etkendir. Klor, suya karıştırıldığı anda, suyun içindeki bazı organik maddeler ve ağır metallerle reaksiyona geçer. Tüm reaksiyonlar meydana geldikten sonra, 0.5 mg/lt serbest bakiye klorun suda bırakılması, nihai kullanım noktasına kadar mikroorganizmal faaliyeti önleyecektir.
Klorun, suyun içindeki bir takım organik maddelerle birleşerek, insan sağlığına zararlı kanserojen kimyasal bileşiklerin (trihalometan, kloroform vb.) oluşumuna sebebiyet verdiği bilinmektedir. Klor kullanımı kontrolsüz yapıldığı takdirde bu tip kimyasalların oluşumu mümkündür. Bu sebepten dolayı, suyun dezenfeksiyonu amacıyla değişik kimyasalların kullanımı da her geçen gün artmaktadır. Ancak günümüzde klor halen, en sık kullanılan dezenfektandır.
2. Ozon ve ozonlama ile dezenfeksiyon:
Diğer dezenfektanlardan daha kuvvetli bir dezen-feksiyon gücüne sahiptir. Ozonlama işlemi içme sularındaki bütün bakterilerin ve virüslerin tat ve koku ve rengin giderilmesi, sülfitsiyanit ve yosunların oksidasyonu, trihalometanların giderilmesi, fenoller, deterjanlar ve pestisit gibi organik maddelerin oksidasyonu ile demir ve manganın giderilmesinde filtrasyonla birlikte kullanılır.
Ozonun bakterisit etkisi, suyun kirlilik derecesi, suda çözünmüş madde miktarı, pH, suyun sıcaklığı, temas süresi gibi bazı etkileşimlere bağlıdır. Yaklaşık 4-10 dakikalık bir ozonlama ile çabuk bir dezenfeksiyon sağlanabilir. Filtre edilmiş sularda ozon daha uzun süre kalmaktadır.
Diğer Usullerle Dezenfeksiyon
Ortamın pH’ sını (asitlik-bazlık derecesini) değiştirmek suretiyle dezenfeksiyon, Metal iyonları ile dezenfeksiyon, mikro ve ultra filtrasyonla dezenfeksiyon olarak tanımlanabilir.